• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG VĂN VỀ PHONG CHỐNG THUỐC LÁ

UBND HUYÊN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc
Số:          /CV- MN
V/v tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019
Trung lộc, ngày 28 tháng 5 năm 2019
 
 
Kính gửi: CBQL,GV, NV Trường MN Trung Lộc
Thực hiện Công văn số 187/PGDĐT- ngày 27/5/2019 của phòng GDĐT về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019 với chủ đề "Thuốc lá và các bệnh về phổi". Nhà trường yêu cầu CBQL,GV, NV thực hiện tốt các nội dung sau.
1.Treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5. (Không hút thuốc lá vì sức khỏe của bạn và những người thân yêu.)
2. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về tác hại thuốc lá, Luật PCTH thuốc lá, với các nội dung:
- Các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 11, Điều 12); nơi làm việc, trường học, cơ sở y tế, khách sạn, trong nhà hàng, bến tàu, bến xe, trên phương tiện giao thông công cộng.
- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương (Điều 6); người đứng đầu các địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 14); Quyền của công dân trong PCTH thuốc lá (Điều 7); Nghĩa vụ của người hút thuốc lá (Điều 13).
- Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật PCTH thuốc lá (Điều 9); Quy định cấm bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá (Điều 25).
- Tác hại của hút thuốc đối với sức khỏe nói chung và đối với các bệnh về phổi như ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
- Ý nghĩa và lợi ích của môi trường trong lành không khói thuốc lá.
 3.Có hình thức động viên, khen thưởng các cá nhân, thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá. Các cá nhân tuyên truyền thực hiện tốt các quy định về môi trường không khói thuốc, vận động người hút thuốc bỏ thuốc lá, thuốc lào.
Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện   tuyên truyền chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2019, đề nghị các Đ/c CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
  • Như kính gửi
  • Web:mntrungloc.edu.vn
  • Lưu: VT
                                                                                                 
                                                                                                Hoàng Thị Khiêm
 
 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết