• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LỘC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công văn về xử lý rác thải nhựa

UBND HUYÊN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh Phúc
Số:          /CV- MN
V/v triển khai thực hiện phong trào  “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn trường học .
 
Trung lộc, ngày 28 tháng 5 năm 2019
 
 
Kính gửi: CBQL,GV, NV Trường MN Trung Lộc
Thực hiện Công văn số 186/PGDĐT- ngày 27/5/2019 của phòng GDĐT về về việc triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn trường học. Nhà trường yêu cầu CBQL,GV, NV thực hiện tốt các nội dung sau.
1. Nội dung tuyên truyền
- Phát động phong trào "phụ huynh, học sinh nói "KHÔNG" với sản phẩm nhựa sử dụng một lần", tổ chức các hoạt động  về tác hại của việc sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, các giải pháp về chống rác thải nhựa;
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh,học sinh về tác hại của rác thải nhựa, túi nilon khó phân hủy đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; 
- Tuyên truyền, vận động phụ huynh ,học sinh tạo thói quen, hành vi sử dụng sản phẩm dễ phân hủy hoặc có thể tái chế, tái sử dụng để thay thế sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.
2. Hình thức tuyên truyền

 
 
Trên đây là một số nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện phong trào  “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn trường học, đề nghị các Đ/c CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:                                                                             HIỆU TRƯỞNG
  • Như kính gửi
  • Web:mntrungloc.edu.vn
  • Lưu: VT
                                                                                                 
                                                                                                Hoàng Thị Khiêm
 
 
 
 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết