• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRUNG LỘC
Ngày ban hành:
06/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tâm lý nhiều phụ huynh lo sợ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho con, cháu mình khi cho trẻ đến trường. Dẫn đến tình trạng trẻ đến lớp ít, tỷ lệ chuyên cần thấp và trẻ không thể hoàn thành chương trình đúng thời gian quy định. Trẻ MG 3 tuổi không hoàn thành chương trình để lên lớp MG 4 tuổi, Trẻ MG 4 tuổi không hoàn thành chương trình để lên lớp MG 5 tuổi. Đặc biệt là với trẻ MG 5 tuổi không hoàn thành chương trình GDMN thì sẽ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để vào Lớp Một.

 Thực tế theo số liệu nhà trường cập nhật thời gian gần đây các trường hợp trẻ nhiễm Covid-19 chủ yếu nguồn lây chủ yếu là ở nhà.

Ngày ban hành:
17/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trích khoản kinh phí để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên hiện đang điều trị Covid-19 với tổng kinh phí là: 10.000.000 đồng.

Ngày ban hành:
15/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút , ngày 22 tháng 2 năm 2022.  Tại văn phòng trường mầm non Trung Lộc đã diễn ra cuộc họp bàn về việc nếu ra các ý kiến của CBGVNV để chuẩn bị tốt cuộc đối thoại với lãnh đạo huyện và đoàn viên. Là cơ hội để được nói lên những tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc ở cơ sở.

 

Ngày ban hành:
26/02/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực