Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo
Hình ảnh nhà trường 40 photos | 578 view

jpg

jpg

TRỨNG ĐÚC THỊT

ngày hội thể thao

jpg

DHCONGDAON

jpeg

jpeg

THAO GIANG CHAO MUNG 20.10

THAO GIANG 20.11

ANH HOI THI GIAO VIEN GIOI TRUONG

HOI THI CHE BIEN MON AN GIOI

HOI THI ĐOUNG DO CHOI

LAM BANH CHOTRE AN QUA CHIEU

NGAY HOI THE THAO

LAO DONG NONG THON MOI

HDNK CHO TET QUE EM

BÁT CHÁO TỪ TÂM

DOAN THANH NIEN TRUNG TAM HOI NGHI QUOC GIA TANG QUA

BE TAP LAM BANH NGÀO BÁNH TRÔI

DÂNG HƯƠNG TẠI KDTLS NGÃ BA ĐỒNG LỘC

TRE MG 5 TUOI THAM QUAN THUC TE TAI KDTLS NGA BA DONG LOC

TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI THAM QUAN THỰC TẾ TẠI NGÃ BA ĐỒNG LỘC

CÁC BÉ MG 5 TUOI A TQ DONG LOC

CÁC BÉ MG 5 TUOI B TQ DONG LOC

CÁC BÉ MG 5 TUOI C TQ DONG LOC

CHUAN BI CHO TRE 5T TQ DONG LOC

GIAO LUU VAN NGHE VOI DTN TRUNG TAM HOI NGHI QG

GV GIAO LUU LAM ĐDĐC TAIHOI THI GVG HUYEN

LUON HAT, BAN TINH HOC DEM, CA KHEO DAY - NHUNG BO DO CHOI SANG TẠO CO GIA TRI SU DUNG

TONG KET HOI THI GVG HUYEN TRUONG MN TRUNG LOC DAT GIAI 3

TRE MG 5 TUOI DAN HUOGN TẠI TUONG DAI LÊT SY XA

LANHDAO DIA PHUOGN KHAO SAT CHUAN BI TRIEN KHAI LAM SAN, XD TUONG BAO PHIA TAY, NAM

THAM TRA LY LICH QUN CHUNG UU TU XET KET DANG DANG VIEN TAI DUC THO

TRẺ MG 5 TUOI THAM QUAN QUE BAC

CÁC BÉ MG 5 TQ QUE NGOAI BAC HO

PHU HUYNH,CO GIAO VA CAC BE MG 5T TAI QUE NGOAI BAC HO

CAC BE MG 5 TUOI TQ QUE NOI BAC HO

CÁC BÉ MG 5 TUOI, PHU HUYNH, CO GIAO TAI QUE NGOAI BAC HO

CÁC BÉ MG 5 TUOI VA CO GIAO TAI QUE NOI BAC HO
Hình ảnh của Bé 3 photos | 316 view

jpg

jpg

png
Hình ảnh giáo viên 0 photos | 237 view
no image
Góc thiên nhiên với bé 1 photos | 193 view

VƯỜN CỔ TÍCH
no image
hinha ảnh sân vận động 0 photos | 160 view
no image
ngày hội dân gian 0 photos | 107 view
no image
no image
Lê hội 20/11 0 photos | 76 view
no image
Ngày hội dân gian 0 photos | 88 view
no image
chấm đô chơi 0 photos | 89 view
no image