Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

HỢP ĐỒNG THỰC PHẨM

Thứ bảy - 17/10/2015 13:22
 
PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                     Trung lộc ngày 7 tháng 9 năm 2015
 
HỢP ĐỒNG THỰC PHẨM
(Hợp đồng số 01/HĐTP)
 
Hôm nay, vào hồi 07 giờ 00 phút, ngày 07tháng  9  năm 2015. Tại trường MN Trung lộc chúng tôi gồm có:
Đại diện: Trường MN Trung Lộc (gọi tắt là bên A)
Địa chỉ:  Xã Trung Lộc - Huyện Can lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.
          Số điện thoại: 0918501599
          Số tài khoản:  3711.3.1103839; Mở tại: KBNN Can Lộc
          Gồm có: 1. Bà: Bùi Thị Hương;   Chức vụ: Hiệu trưởng
                       2. Bà; Nguyễn Thị Hoà:Chức vụ: P.Hiệu trưởng phụ trách BT
                       3. Bà: Phan Thị Hạnh ;   Chức vụ: Kế toán
                        4. Bà: Phạm Thị Lệ Thuỷ: Chức  vụ Ytế
                        5. Bà : Nguyễn Thị Lương:Chức  vụ bếp trưởng
Đại diện: Người nhận hợp đồng (gọi tắt là bên B):
Ông: Nguyễn Tiện
Sinh ngày: 02 tháng 7 năm 1963.
Địa chỉ: Xóm Thượng Liên xã Đồng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh
Người cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm Non Trung Lộc.
Hai bên cùng nhau thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Bên A  hợp đồng Thực phẩm  với bên B như sau:
-Trong thời gian Trường MN Trung Lộccó nhu cầu cần thực phẩm
. Kể từ  ngày 7 tháng  9  năm 2015 ;đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016
Điều 2: Gía cả hợp đồng
-         Theo giá cả như sau:  Thịt lợn mông sấn: 85.000đ/kg
                                         Thịt lợn nạc:        100.000đ/kg
                                         Thịt bò loại I:       220.000đ/kg
Giá cả có thể biến động theo thị trường, 2 bên có thể thỏa thuận sau để thống nhất giá theo sự biến động của thị trường.
Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.
  - Bên A phải kiểm tra thực phẩm  sau khi người nhận hợp đồng đưa thực phẩm đến.
 - Kế toán chịu trách nhiệm cân  và y tế chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng thực phẩm.
Điều 4: Bên B phải đảm bảo các điều kiện.       
 1. Thịt phải  tươi  ngon. Đảm bảo Vệ sinh ATTP, đủ cân.
 2. Đưa đúng thời gian quy định.
- Nếu thịt không đảm bảo chất lượng bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bên A có thể trả lại để bên B cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng hơn.
- Khi trẻ sử dụng thực phẩm nếu có việc gì xẩy ra như: Ngộ độc…do thịt bò và thịt lợn của bên B cung cấp thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 5: Cam kết chung: Hai bên cùng nhau lập văn bản này để thực hiện, trong quá trình  thực hiện hợp đồng có vấn đề gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc giải quyết. Hợp đồng được thông qua giữa các bên tham gia ký kết và lập thành 02 bản bên B giữ 1 bản bên A giữ 1 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.
 
ĐẠI DIỆN BÊN B
NGƯỜI NHẬN HỢP ĐỒNG
                                      ĐẠI DIỆN BÊN A
HIỆU TRƯỞNG  HIỆU PHÓ KẾ TOÁN   Y TẾ
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHÒNG GD&ĐT CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                       
                     Trung lộc ngày 7 tháng 9 năm 2015
 
HỢP ĐỒNG THỰC PHẨM
(Hợp đồng số 01/HĐTP)
 
Hôm nay, vào hồi………giờ……..phút, ngày…. …tháng  9  năm 2015. Tại trường MN Trung lộc chúng tôi gồm có:
Đại diện: Trường MN Trung Lộc (gọi tắt là bên A)
Địa chỉ:  Xã Trung Lộc - Huyện Can lộc - Tỉnh Hà Tĩnh.
          Số điện thoại: 0918501599
          Số tài khoản:  3711.3.1103839; Mở tại: KBNN Can Lộc
          Gồm có: 1. Bà: Bùi Thị Hương;   Chức vụ: Hiệu trưởng
                       2. Bà; Nguyễn Thị Hoà: Chức vụ: P.Hiệu trưởng phụ trách BT
                       3. Bà: Phan Thị Hạnh ;   Chức vụ: Kế toán
                        4. Bà: Phạm Thị Lệ Thuỷ: Chức  vụ Ytế
                        5. Bà : Nguyễn Thị Lương:Chức  vụ bếp trưởng
Đại diện: Người nhận hợp đồng (gọi tắt là bên B):
Ông: Phạm Thị Oanh
Sinh ngày: 10 tháng 7 năm 1962.
Địa chỉ: Xóm 1 xã Thụ Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh
Người cung cấp thực phẩm cho Trường Mầm Non Trung Lộc.
Hai bên cùng nhau thoả thuận thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
Điều 1: Bên A  hợp đồng Thực phẩm  với bên B như sau:
-Trong thời gian Trường MN Trung Lộc có nhu cầu cần thực phẩm
. Kể từ  ngày 7 tháng  9  năm 2015; đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016
Điều 2: Giá cả hợp đồng
 -Theo giá cả như sau:        Cá Thu:     220.000đ/kg 
                                            Cá Cam:    110.000đ/kg
                                            Cá Nục :    110.000đ/kg
Giá cả có thể biến động theo thị trường, 2 bên có thể thỏa thuận sau để thống nhất giá theo sự biến động của thị trường.
Điều 3: Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng.
  - Bên A phải kiểm tra thực phẩm  sau khi người nhận hợp đồng đưa thực phẩm đến.
 - Kế toán chịu trách nhiệm cân  và y tế chịu trách nhiệm kiểm định chất lượng thực phẩm.
Điều 4: Bên B phải đảm bảo các điều kiện.       
 1. Cá phải  tươi  ngon. Đảm bảo Vệ sinh ATTP, đủ cân.
 2. Đưa đúng thời gian quy định.
- Nếu Cá không đảm bảo chất lượng bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, bên A có thể trả lại để bên B cung cấp thực phẩm đảm bảo chất lượng hơn.
- Khi trẻ sử dụng thực phẩm nếu có việc gì xẩy ra như: Ngộ độc…do Cá của bên B cung cấp thì bên B phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 5: Cam kết chung: Hai bên cùng nhau lập văn bản này để thực hiện, trong quá trình  thực hiện hợp đồng có vấn đề gì vướng mắc thì cùng nhau bàn bạc giải quyết. Hợp đồng được thông qua giữa các bên tham gia ký kết và lập thành 02 bản bên B giữ 1 bản bên A giữ 1 bản, có giá trị pháp lý như nhau./.
 
ĐẠI DIỆN BÊN B
NGƯỜI NHẬN HỢP ĐỒNG
                                      ĐẠI DIỆN BÊN A
HIỆU TRƯỞNG  HIỆU PHÓ KẾ TOÁN   Y TẾ
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn