Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

kế hoạch tháng 5/2016

Thứ tư - 04/05/2016 15:09
UBND HUYỆN CAN LỘC
TRƯỜNG MN TRUNG LỘC

    Số:      /KH-MN
 
 

            
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Trung  Lộc, ngày    tháng 5 năm 2016
 
 
                                                  TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ THÁNG 5/2016
 
I. Kế hoạch nhiệm vụ tháng 5/2016:      1. Tập trung hoàn thành chương trình, nhiệm vụ,  theo biên chế năm học của Bộ GD&ĐT. Tăng cường ôn tập, rèn luyện các kỹ năng cho trẻ, Các lớp 5 tuổi tăng cường nâng cao chất lượng các lĩnh vực phát triển ở trẻ để đảm bảo chất lượng trước khi bàn giao trẻ lên lớp 1.
     2. Bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác khảo sát đánh giá trẻ cuối năm.
     3. Các lớp hoàn thành HS trẻ, HS GV để lưu vào hồ sơ KĐCL GD.
     4. Y tế tiến hành cân đo, lên biểu đồ lần cuối cho trẻ, đánh giá thực chất chất lượng phục hồi trẻ SDD của từng lớp, lập danh sách phục hồi, danh sách trẻ được tác động tích cực để phục hồi.
     5. Tiếp tục hoàn thiện HS trường chuẩn QG để đón đoàn KT của cấp trên.
Các lớp tiến hành trang trí lại các góc trong và ngoài lớp.
BGH tích cực tham mưu với địa phương để tiến hành các hạng mục kịp tiến độ trong thời gian KT. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn KT của tỉnh trong tháng 5 và tháng 6.
     6.  Tiếp tục hoàn thiện HS, số liệu, phần mềm, chất lượng, kiến thức của cô và trẻ lớp 5 tuổi, đồ dung đồ chơi theo các danh mục quy định để đón đoàn KT PCGD trẻ 5 tuổi tại thời điểm tháng 5/2016
     7. Thực hiện tốt đánh giá, xếp loại CB, GV theo chuẩn của Bộ GD&ĐT. Phòng tiến hành đánh giá CBQL theo chuẩn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.
      8. Tiếp tục chăm sóc hoa và rau màu để tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, chuẩn bị đón các đoàn KT
      9. Hoàn thành quy trình huy động đóng góp tụ nguyện của CMHS (theo công văn 1702 LN TC-GD, công văn 472 của UBND huyện) cho tu sửa, nâng cấp CSVC, trang sắm TBDH, … năm học 2016- 2017.
    10. Hoàn thành tự đánh giá theo Thông tư của Bộ, riêng các trường đăng ký đánh giá ngoài năm học 2015 – 2016, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, hồ sơ minh chứng theo từng năm học.
    11. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống đuối nước, đảm bảo ATGT, ANTT trường học. Tuyên truyền, thực hiện tốt công tác Bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Học tập Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.
     12. Tổ chức tổng kết năm học theo thời gian quy định của ngành.
      13. Các lớp hoàn thành phần thu trước ngày 10/5/2016.
     14. Bộ phận kế toán hoàn thiện HS tài chính để thực hiện tốt công tác quyết toán cuối năm 2015 và thực hiện đúng thu chi đảm bảo nguyên tắc tài chính cuối năm học 2015-2016.
Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày Bầu cử 22/5, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.
Lịch công tác cụ thể:
 
Thời gian Nội dung  
01 - 03/5 Nghỉ lễ 30/4 và 01/5  
04/5 – T4 Chiều: HT, PHT hộp tại phòng
Trưa: Họp chi bộ.
 
05 - 07/5 Họp hội đồng giáo viên (Cuối buổi chiều, trả cháu lúc 4 giờ)  
05 - 15/5 Huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt PCGDMN5T năm 2015, kiểm tra đề nghị công nhận các trường phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm học 2015 – 2016.  
09/5 – T2 Nộp báo cáo tổng kết công tác BDTX về Phòng (nộp theo các bậc học);  
06 -14/5 Hoàn thiện HS PC, trường chuẩn. Tiến hành trang trí lại ở tất cả các lớp, khuôn viên nhà trường để chuẩn bị cho các đoàn KT  
11-12/5 Thẩm định các khoản huy động đóng góp tự nguyện của CMHS năm học 2016 – 2017 tại Phòng (đ/c HT trực tiếp thẩm định tại bộ phận chuyên môn cấp học)  
13/5 – T6 Các trường MN tổ chức cân đo, lên biểu đồ lần 4  
   
16/5 – T2 Các trường MN, TH, THCS nộp báo cáo cuối năm, tự đánh giá theo tiêu chí thi đua, các biểu tổng hợp số liệu; HS đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích (MN) về Phòng;  
   
22/5 - CN Bầu cử Quốc hội khóa khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021  
25 - 30/5 UBND tỉnh kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia;
Các trường tổ chức tổng kết năm học 2015 - 2016.
 
30/5 – T2 Nộp kết quả đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp, chuẩn HT về Phòng (qua bộ phận chuyên môn cấp học)  
31/5-T3 Họp hiệu trưởng triển khai Kế hoạch hè năm 2016  
   

Với những nhiệm vụ trọng tâm và lịch công tác trên, các trường có kế hoạch cụ thể thực hiện tốt
nhiệm vụ tháng 5/2016.
 
Nơi nhận:                                                                  
    - Lãnh đạo, CV Phòng;
    -  CBGV, NV trong trường
    - Website: mamnontrungloc;                          
    - Lưu: VT.                                                               
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Bùi Thị Hương
 
 

Tác giả bài viết: Bùi Thị Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn